• مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • نمودارهای کسری!
  • این درس که ارتباط نزدیکی با بخش های دیگری از ریاضی مانند تحلیل داده ها و آمار دارد، به مفهوم کسر می پردازد.
  • ویژگی های کلاس ما
  • در این درس، دانش آموزان با استفاده از برگه " نظرسنجی از کلاس " یا پرسشنامه ای که خودشان طراحی می کنند، به مطالعه کلاس خود می پردازند و مجموعه کلاس را به شکل اجزای کسری توصیف خواهند کرد. این درس تکمیل کننده حوزه های دیگری از برنامه آموزشی ریاضی،
  • جستجوی کسرها در دنیای واقعی
  • در این درس دانش آموزان با استفاده از مجموعه ای اشیای غیر همسان، به تشخیص کسرها در متن زندگی واقعی می پردازند. همچنین مهارتهای حل مسأله و قوه استدلال آنها در جریان تفکر درباره مجموعه ها و چگونگی خلق مجموعه های جدید براساس ویژگی های معینی از کسرها، نیز تقوی
  • کسرهای تخم مرغی مساوی
  • در این درس، دانش آموزان با استفاده از 12 تخم مرغ در یک شانه، کسرهای مساوی می سازند و از کاغذهای از پیش بریده شده به عنوان یک مدل فیزیکی برای نمایش دادن کسرهای مختلفی از مجموعه تخم مرغها استفاده خواهند کرد. ( مانند 12/1، 6/1، 3/1 و . ) دانش آموزان روابط بی
  • شیرینی پزی با 18 تا تخم مرغ
  • در این درس، دانش آموزان به آزمودن کسرها به عنوان جزئی از یک مجموعه ادامه خواهند داد. این درس به آنها در پرورش مهارت های حل مسأله و استدلال کمک می کند. در این بخش، از کسرها برای توضیح دادن جزئی از یک مجموعه 18 تایی استفاده می کنند.
  • شیرینی پزی با یک دو جین تخم مرغ
  • در این درس، دانش آموزان این امکان را پیدا می کنند که کسرها را به عنوان جزئی از یک مجموعه آزمایش کنند. همچنین این درس به آنها کمک می کند تا با کار بر روی روابط میان کسرهایی که به عنوان بخشی از یک مجموعه دوازده تایی توصیف می شوند، به تقویت مهارتهای حل مسأله
  • راهبردهای حل مساله
  • در این طرح درس ، دو مساله نمونه ( مساله انبه و مساله ملوانان و نارگیل ها ) به روشهای گوناگون ارائه و از راههای گوناگون حل می گردد. دانش آموزان راهنمایی به صورت گروهی روی مسائل كار می كنند تا مهارت برقراری ارتباط را در بیان مسائل ریاضی تقویت كرده و با مجمو
  • مساحت شکل های غیر هندسی و غیر منتظم
  • در این درس دانش آموزان مساحت اشکال کاملاً نامنظم و غیر هندسی را تخمین می زنند و از روش تجزیه شکل برای محاسبه مساحت چندضلعی های غیر منتظم استفاده می کنند.
  • فرمول مساحت مثلث را کشف کنید .
  • در این درس، فرمولی برای مساحت مثلث ب ه دست خواهد آمد. دانش آموزان مساحت مستطیل و مربع را محاسبه می کنند و آنها را با مساحت مثلث هایی که در این شکلها می توان یافت، مقایسه می کنند.
  • جورچین
  • لحافها چهل تکه قدیمی را دیده اید؟ گاهی لحاف دوزها با کنار هم گذاشتن تکه پارچه های رنگی، طرحهای جالبی ایجاد می کنند. مثلا تکه های مربعی را با نظمی خاص به هم متصل می کنند تا مربع های بزرگتری پدید آید. آنها سپس این مربع های بزرگتر را هم با نظم خاصی به هم متص
  • مساحت مثلث
  • با انجام این فعالیت به کشف رابطه ی مساحت مثلث نزدیک می شوید.
  • مساحت ومحیط اشکال هندسی
  • دانش آموزان در این درس با استفاده از یک سری فعالیت، روابط بین مشخصه های یک مربع را حدس خواهند زد: مشخصه هایی چون ضلع، طول ضلع، طول قطر، محیط و مساحت. از نمودار ها نیز ، برای نمایش روابط کاربردی بین دو مشخصه استفاده می کنی ند ؛ مانند اندازه ی قطر به عنوا
  • نمودار های مربع
  • با این ابزار شما می توانید 6 نمودار مختلف را مشاهده کنید. هر نمودار یکی از ویژگی های ضلع ، طول قطر، محیط یا مساحت مربع را نمایش می دهد. وقتی که اندازه ی مربع تغییر می کند، نمودارها با نقطه هایی در طول محور های افقی یا عمودی ظاهر می شوند.
  • مجموعه دوران ها
  • طرح فعالیت مجموعه دورانها در کلاسهای دوره راهنمایی برای درک بهتر مفاهیم مربوط به خواص عملگرهای جبری مانند معکوس پذیری، تعویض پذیری و شرکت پذیری پیشنهاد می شود. اما با توجه به اینکه اجزای این فعالیت دورانهای محتلف هستند، می توانید این فعالیت را در یکی از م
  • فعالیت دوران های بعلاوه
  • با انجام این فعالیت با دورانهای مختلف یک شکل و یک عملگر جدید در مجموعه ی دورانهای یک شکل و خواص این عملگر آشنا می شوید. .
  • اولین میلیون خود را بساز
  • در این فعالیت دانش آموزان تلاش می کنند تا مفهوم میلیون را با کمک واحدهای عددی کوچکتر درک کنند، مثل قطعه های 10 یا 100 تایی و بعد با ضرب کردن یا تکرار جمع، آنقدر ادامه دهند تا به 1 میلیون برسند. به علاوه از آن ها خواسته می شود تا در مورد تحلیل موقعیت ها و
  • هر نفسی که می کشی
  • این طرح درس واگرا است و پایانی باز دارد. دانش آموزان داده های واقعی را به نمایش می گذارند، با آنها آزمایش می کنند و آنها را تخمین می زنند.
  • کشف رابطه ی بین ابعاد یک مستطیل
  • اندازه گیری ابعاد مستطیل با واحد های استاندارد و غیر استاندارد ودر نهایت، كشف این نكته كه نسبت طول به عرض یک مستطیل، مستقل از واحد اندازه گیری به كار رفته، مقدار ثابتی است و درك مفهوم تشابه در مبحث اشكال هندسی.
  • درخت مقسوم‌علیه‌ها
  • ا ین برنامه به شما امکان می‌دهد تا درخت‌ مقسوم‌علیه‌های دو عدد را بسازید و سپس تجزیه‌ی این دو عدد به اعداد اول را نمایش دهید و از شما می‌خواهد که با استفاده از درخت مقسوم‌علیه‌ها و شکل تجزیه شده‌ی این دو عدد ب.م.م و ک.م.م آن‌ها را تعیین کنید.
  • فعالیت درخت مقسوم‌علیه‌ها
  • ا ین برنامه به شما امکان می‌دهد تا درخت‌ مقسوم‌علیه‌های دو عدد را بسازید و سپس تجزیه‌ی این دو عدد به اعداد اول را نمایش دهید و از شما می‌خواهد که با استفاده از درخت مقسوم‌علیه‌ها و شکل تجزیه شده‌ی این دو عدد ب.م.م و ک.م.م آن‌ها را تعیین کنید.
  • چند ضلعی ها
  • در این فعالیت، دانش آموزان چند ضلعی ها را بر اساس ویژگی ها و مشخصه های مختلف، معین و دسته بندی می کنند. همچنین این درس، اطلاعات پایه درباره ی احتمال و آمار را نیز شامل می شود.
  • فعالیت مجموعه دوران های مثلث
  • طرح فعالیت مجموعه دورانها در کلاسهای دوره راهنمایی برای درک بهتر مفاهیم مربوط به خواص عملگرهای جبری مانند معکوس پذیری، تعویض پذیری و شرکت پذیری پیشنهاد می شود. اما با توجه به اینکه اجزای این فعالیت دورانهای محتلف هستند، می توانید این فعالیت را در یکی از م
  • الکتروشیمی
  • در این درس با توجه به نقش الکترون در واکنش های شیمیایی، نحوه ی کار باتری ها توضیح داده می شود.از برگه فعالیت الکترونیکی دانش آموز برای راهنمایی آنها استفاده کنید. آزمایش باتری لیمویی را انجام دهید. پیش از آنلاین شدن دانش آموزان، برگه فعالیت باتری لیموی...
  • ترموشیمی
  • در این درس به مفهوم دما و گرما می پردازیم و واکنش های گرماگیر و گرماده را بررسی می کنیم.بعضی از دانش آموزان در توضیح پدیده های گرماده و گرماگیر با قوانین انتقال حرارت مشکل دارند. برخی از دانش آموزان تصور می کنند سرما از جسم سردتر به جسم گرم تر منتقل می شو
  • یافتن مخرج مشترک
  • به کمک این مدلسازی شما میتوانید: مخرج مشترک کسرها را بیابید. کسرها را با مخرج مشترک بازنویسی کنید. محل کسرهای معادل را روی محور اعداد مشخص کنید. کسرهای بین دو کسر را پیدا کنید.
  • مقایسه کسرها
  • به کمک این مدلسازی دانش آموزان شما می توانند: مخرج مشترک کسرها را بیابند. کسرها را با مخرج مشترک بازنویسی کنند. محل کسرهای معادل را روی محور اعداد مشخص کنند. کسرهای بین دو کسر را پیدا کنند.