• مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • تغییرات مواد
  • مواد مختلف یعنی عنصرها، ترکیب ها و مخلوط ها همیشه به یک صورت و ثابت باقی نمی مانند بر اثر عوامل گوناگونی تغییر می کنند. تغییر می تواند فیزیکی و یا شیمیایی باشد. این تغییرات در ساختمان مولکولی مواد تاثیر می گذارند. در تغییرات فیزیکی ساختار مولکولی مواد عوض
  • ساختمان مواد
  • هر ماده و جسمی از اجزای گوناگی تشکیل می شود. یکی از این اجزا مولکول است، تفاوت در خواص مواد، به تفاوت در مولکول های آن ها ارتباط دارد. این مولکول ها در حرکت هستند و نوع و میزان حرکت آن ها حالت های مختلف مواد را به وجود می آورد...
  • غیر یکنواختی جانبی انتقال الکترون(1)
  • واحدهای فتوسیستم I و فتوسییستم II و کمپلکس های سیتوکروم در داخل غشاهای سیال تیلاکوئیدهای گرانائی و استرومایی به صورت نا متعادل توزیع شده اند. الکترون ها به وسیله ی ناقلان متحرک الکترون بین کمپلکس ها منتقل می شوند. ...
  • امواج ایستاده
  • از مطلب بازتاب موج در طناب به یاد دارید که چگونه موجی از مرز بسته یا باز بازتاب می کرد. در این مطلب می خواهیم بدانیم زمانی که گروهی از موج های متوالی یکسان دچار تغییر در محیط انتشار می شوند، چگونه امواج خاصی به نام موج ایستاده تشکیل می شوند. ...
  • فسفریلاسیون چرخه ای
  • تولید ATP به وسیله ی نور در کلروپلاست به فسفریلاسیون نوری Photophosphorylation معروف است.فسفریلاسیون نوری بسیار مهم است، زیرا علاوه بر استفاده از ATP (به همراه NADPH) برای احیای دی اکسیدکربن به یک منبع مستمر تولید ATP برای انجام فعالیت های ...
  • ترکیب خون
  • در نوشتار پیشین خواندید که وظیفه ی دستگاه گردش خون در بدن انسان، گرداندن خون و انتقال اکسیژن و مواد مورد نیاز به همه جای بدن است. شبکه ی رگ ها در بدن ما سیستمی است که خون را به همه ی نقاط بدن می رساند. خون مایعی غلیظ است که خود از مواد تشکیل دهنده ی مختلف
  • کمپلکس سیتوکروم و فتوسیستم I
  • در طرح درس فتوسیستم II و اکسیداسیون آب و فتوسنتز، واکنشی اکسیداسیون-احیا 1 و 2 در مورد زنجیره های دخیل در انتقال انرژی آشنا شدیم.حال به ادامه این زنجیره تا تبدیل شدن به انرژی صحبت خواهد شد. ...
  • معادله موج (تابع موج)(2)
  • در مطالب گذشته راجع به دامنه، فرکانس، دوره تناوب و طول موج خواندیم. در این مطلب می خواهیم بدانیم با دانستن این خصوصیات امواج، آیا می توانیم رفتار موج را با گذشت زمان حدس بزنیم ؟ ...
  • دستگاه گردش خون
  • دستگاه گردش خون یکی از دستگاه های بدن است و همان طور که از اسم آن مشخص است، وظیفه گرداندن خون در بدن را دارد. گردش خون در بدن به منطور انجام امور حیاتی مانند دفع دی اکسید کربن و مواد زاید، رساندن غذا و مصرف اکسیژن انجام می شود.
  • فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
  • انتقال الکترون عملاً با رسیدن انرژی تهییج به کلروفیل مرکز واکنش فتوسیستم II (P680) آغاز می شود. شکل برانگیخته ی P680،که به صورت P680* نشان داده می شود، با دادنیک الکترون به فئوفایتین(Pheo) (pheophytin) به سرعت اکسید می شود. ...
  • معادله موج (تابع موج)-(1)
  • در مطالب گذشته راجع به دامنه، فرکانس، دوره تناوب و طول موج خواندیم. در این مطلب می خواهیم بدانیم با دانستن این خصوصیات امواج، آیا می توانیم رفتار موج را با گذشت زمان حدس بزنیم ؟ ...
  • دستگاه تنفس
  • انسان، گیاهان و جانوران و در واقع همه ی موجودات زنده برای زنده ماندن به هوا نیاز دارند، در اطراف ما هوا وجود دارد. در واقع چیزی که موجودات زنده و غیر زنده را از هم متمایز می کند قابلیت تنفس آن ها است.
  • فتوسنتز ،واکنشی اکسیداسیون-احیا(2)
  • مرکز واکنش، محل اولیه واکنش های اکسیداسیون احیای فتوشیمیایی است، از این رو تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی در واقع در همین قسمت صورت می گیرد....
  • فتوسنتز، واکنشی اکسیداسیون-احیا(1)
  • فتوسنتز انرژی نور خورشید را برای احیای فتوشیمیایی دی اکسیدکربن مصرف می کند، بنابراین انرژی را در قندهای تولید شده ذخیره می کند. قندها شکلی از انرژی قابل حرکت اند که می توانند برای استفاده در قسمت های دیگر گیاه منتقل شوند. ...
  • زمین، خانه ی بزرگ ما
  • کره ی زمین نیز مانند سیارات دیگر منظومه ی شمسی یک سیاره است. در این جهان پهناور فقط یک دنیا وجود دارد که ما آن راخانه خود می دانیم. این جهان، زمین ماست. زمین یک سیاره کوچک است که به دور خورشید درحال چرخش است. ...
  • مدلی برای سنتزATP
  • از چندین سال قبل مشخص شده است که سه سیستم غشایی اصلی مولد انرژی(در باکتری ها،کلروپلاست و میتوکندری ها) قادرند انتقال الکترون را با سنتز ATP مرتبط سازند. ...
  • انتشار موج در دو و سه بعد
  • کریستین هویگنس اولین کسی بود که روش های مفیدی برای چگونگی انتشار موج ها در فضا ارائه داد. ابتدا باید بدانیم که موج ها به دو دسته کروی و تخت تقسیم می شوند. ...
  • انرژی آزاد
  • قانون اول که عمدتاً به قانون بقای انرژی energy conservation معروف است بیان می کند که انرژی کل عالم ثابت است. مفهوم ساده آن این است که انرژی ممکن است تغییر مکان یا تغییر شکل دهد،ولی مقدار آن همواره ثابت است. ...
  • بازتاب موج در طناب
  • وقتی طنابی را به جایی می بندید و تکان مختصری به آن می دهید، موجی را به طور بسیار ساده در طول آن انتشار می دهید. ...
  • بر هم نهی و تداخل
  • وقتی دو یا چند موج به هم می رسند، ممکن است موج برایند آن ها به دلیل به دلیل تداخل یا برهم نهی امواج اولیه ، شکلی کاملا پیچیده داشته باشد. در این مطلب می خواهیم به ادامه مطلب فاز در موج و تداخل سازنده و ویرانگر اشاره کرده و همچنین شرایط لازم برای ...
  • تخصیص
  • تخصیص به سرانجام متابولیکی کربنی که یا جدیداً در برگ منبع به صورت شیره پرورده در آمده است یا به یک مخزن تحویل شده است، بر می گردد. شیره ی پرورده در منبع سه مصرف اساسی دارد. ...
  • تخلیه آوند آبکش
  • وقتی شیره ی پرورده به مخزن مورد می رسد باید از کمپلکس se-cc تخلیه و به سلول های بافت مخزن وارد شود. اصولاً موضوع همانند بارگیری است،تنها جهت متفاوت است. البته وقتی به جزئیات وارد می شویم،تفاوت های قابل توجهی وجود دارد....
  • اهرم و سطح شیب دار، ماشین هایی کاربردی
  • در نوشتار قبل درباره ماشین ها خواندید. می دانید که اهرم و سطح شیب دار نوعی ماشین هستند که انجام دادن بسیاری از امور را برای ما آسان می کنند. حال می خواهیم با عملکرد آن ها آشنا شویم...
  • فاز در موج
  • یکی از ویژگی های نقاط ارتعاش کننده در روی یک موج، فاز آن هاست. فاز به تنهایی فقط یک مفهوم ریاضی است اما با استفاده از همین مفهوم ریاضی به درک بهتری از موج و انتشار آن در محیط خواهیم رسید. ...
  • سفر به منظومه شمسی
  • زمین یکی از سیارات در منظومه ی شمسی است. می دانید که نزدیک ترین همسایه ی کره ی زمین، ماه است، زمین در منظومه ی شمسی همسایه های بسیار دیگری نیز دارد که هرکدام در فاصله های مختلف از آن قرار دارند و شما ممکن است نام بعضی از آن ها را شنیده باشید، مانند عطارد.
  • انتشار موج در طول طناب
  • موج مجموعه ای از ذرات در حال ارتعاش است که با خود انرژی و اندازه حرکت منتقل می کنند. وقتی این امواج به محیط جدیدی می رسند، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند و تغییراتی در خواص آن ها اتفاق می افتد. ...
  • بارگیری آوند آبکش
  • اگر اطلاعات مربوط به جذب نشان دهنده ی بازیافت توسط سلول های مزوفیل بوده و نه بارگیری آوند آبکش محقق به این نتیجه گیری خواهد رسید که بارگیری آوند آبکش از مسیر سیمپلاستی رخ می دهد....
  • دامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب موج
  • برخی ویژگی های امواج مشترک است. از جمله روابطی که کمیت های مختلف موجود در امواج را به هم مربوط می سازد. در این مطلب به روابط کلی میان کمیت هایی چون دامنه، طول موج، فرکانس و دوره تناوب امواج اشاره می کنیم. ...
  • زمین و همسایه های آن
  • می دانید که زمین یک سیاره است و سیاره های بسیار دیگری نیز در منظومه شمسی وجود دارند، به نظر می رسد که کره زمین ثابت است، ولی در واقع چنین نیست، زمین به دور خود و خورشید می چرخد. از حرکت زمین شب و روز و سال پدید می آید....
  • طبقه بندی امواج
  • موج ها انواع گوناگونی دارند و بررسی هر کدام از آن ها باید با ذکر نمونه و سوال مرتبط صورت گیرد تا دانش آموز کاملا مفهوم جداگانه هر کدام از آن ها را فرا گیرد. ...
  • سازوکار انتقال در آوند آبکش
  • فرضیه ی جریان تابع فشار pressure flow یکی از فرضیه های انتقال است. سازوکار جریان تابع فشار براساس انتقال توده ای محلول از منبع به مخزن در جهت شیب فشار هیدرواستاتیک (تورژسانس) است....
  • حل برخی مسائل در گشتاور
  • با توجه به این که در مطلب گشتاور چیست، معادله گشتاور و برخی حالت های ممکن حرکتی و چرخشی بیان شد، در این مطلب به ذکر نمونه های مختلف از مسائل گشتاور و حل برخی سوالات رایج می پردازیم. ...
  • ساکاروز ماده انتقال شونده
  • اولین احتمال این است که ساکاروز(به عنوان یک دی ساکارید) و سایر الیگوساکاریدهای مربوط به آن قندهای غیر احیا کننده هستند. از طرفی دیگر تمام مونوساکاریدها شامل گلوکز و فروکتوز قندهای احیاکننده محسوب می گردند....
  • کانی و کاربردهای مختلف آن
  • همه سنگ ها از یک یا چند کانی تشکیل شده اند، کانی ها در زندگی روزمره ی ما به وفور یافت می شوند و کاربردهای زیادی دارند و از انواع مختلف آن ها در ساختمان سازی، پزشکی، صنعت و هنر استفاده می شود. ...
  • حرکت دایره ای و اصطکاک
  • هدف: در مطالب گذشته حرکت دایره ای و حرکت دایره ای و حالت های مختلف آن به روابط و حالت های مختلف روزمره از این حرکت اشاره شد. ...
  • حرکت دایره ای و حالت های مختلف آن
  • در مطلب حرکت دایره ای با روابط مختلف این حرکت و مسائل مقدماتی آن آشنا شدیم. در ادامه همین مطلب، چندین مسئله مختلف را بررسی می کنیم تا موارد مبهم حل شوند. ...
  • حرکت دایره ای
  • طبق قانون اول نیوتن اگر نیروی خالصی به اجسام در حال حرکت وارد نشود، اجسام به حرکت خود در یک خط مستقیم ادامه خواهند داد. ...
  • انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی(1)
  • انرژی به شکل ترکیبات کربنی یا مواد فتوسنتزی ذخیره می گردد. گرچه بخشی از کربنی که به صورت روزانه ذخیره می شود، توسط برگ برای رشد و متابولیسم مصرف می گردد، بخش اعظم آن برای مصرف در اندام هایی که فتوسنتز نمی کنند از برگ خارج می گردد....
  • گشتاور چیست؟
  • با توجه به این که در بحث دینامیک، بیشتر دانش آموزان ممکن است در درک مفهوم تعادل، حرکت یا چرخش اجسام دچار ابهام شوند، در این مطلب سعی شده تا با ارائه تعاریف ساده و حل مسائل متنوع این مشکل را تا حدی برطرف کرد. ...
  • کرم ها
  • در گروه كرم ها، جانوران بسیار گوناگونى وجود دارد؛ به همین علّت، جانورشناسان اىن گروه را به گروه هاى كوچك ترى طبقه بندى مى كنند. دانشمندان كرم ها را از روى شكل آن ها به سه گروه تقسیم كرده اند: كرم هاى پهن، كرم هاى لوله اى و كرم هاى حلقوى....
  • انرژی در حرکت نوسانی ساده
  • به انرژی منتقل شده در محیط، موج می گوییم؛ که این انتقال انرژی بدون جا به جایی ماده اتفاق می افتد. برای این که مفهوم انرژی و موج را بهتر متوجه شویم، باید ابتدا دینامیک و مفهوم انرژی در دینامیک را خوب فهمیده باشیم تا در این قسمت نیز به مشکل برخورد نکنیم. ..
  • جانوران بی مهره
  • مى دانید كه در بدن جانوران، اسكلتى از جنس استخوان وجود دارد امّا در بدن گروه بزرگى از جانوران، اسكلت استخوانى وجود ندارد. اىن گروه از جانوران را كه اسكلت استخوانى ندارند، بى مهره مى نامیم....
  • کنترل حرکات روزنه ای2
  • چون میزان باز شدن روزنه تابع وضعیت آبی سلول های محافظ است می توان انتظار داشت هر تغییری در میزان آب گیاه موجب تاثیر بر باز و بسته شدن روزنه ها گردد. سول های محافظ خود مستقیماً در معرض اتمسفر قرار داشته و ممکن است آب خود را از راه تبخیر از دست دهند....
  • مخلوط ها
  • بسیاری از خوراکی هایی که ما مصرف می کنیم، به حالت مخلوط استفاده می شوند. محلول به دو گروه محلول یکنواخت، و محلول غیریکنواخت تقسیم می شود. ...
  • بند پایان
  • گروه دیگری از جانوران بی مهره بندپایان هستند. تقریبا در همه جا می توانید بند پایان را پیدا کنید. بندپایان فراوان ترین جانوران روی زمین هستند. حشرات، خرچنگ ها، عنکبوت ها و هزارپا ها از چمله بند پایان هستند. ...
  • انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی 2
  • شته ها یکی از چندین گروه حشرات ریزی هستند که با وارد کردن خرطوم خود به درون لوله ی غربالی گیاهان تغذیه می کنند. اگر شته ها در حال تغذیه با استفاده از جریان گاز دی اکسید کربن بی هوش شوند و خرطوم آن ها با مهارت توسط یک تیغ تیز برش داده شود،...