• مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • طرز کار آنتن(2)
  • فرض کنید دو میله رسانا را به قطب های مثبت و منفی یک باتری وصل کنیم. قبل از این که کلید بسته شود، جریان صفر است؛ پس ...
  • مرگ سلولی(آپپتوز)
  • تا کنون به بین انگشتان خود با دقت نگاه کرده اید؟ بین هر انگشت با انگشت کناری (چه در دست و چه در پا) فاصله است. اما در دوران جنینی (موقعی که در حال شکل گیری بوده ایم ) انگشتان به هم چسبیده بوده اند....
  • طرز کار آنتن(1)
  • در مطلب قبل، مقدمه ای کلی راجع به آنتن و اصول اولیه کار کردن آن گفتیم. در این مطلب به سوالات زیر پاسخ می دهیم: ...
  • بافت اسکلرانشیم و اقسام آن در گیاهان
  • اسکلرانشیم بافتی است که سلول هایی با دیواره دوم ضخیم شده یا غیرچوبی شده و عمل مهم آن در نگهداری و استحکام گیاه می باشد. سلول های اسکلرانشیم بیشتر کیفیت الاستیکی (کشندگی و ارتجاع) دارند....
  • ضمائم بشره (اپیدرم) در گیاهان
  • در طرح روزنه در گیاهان در مورد انواع روزنه با هم صحبت کردیم. اما علاوه بر انواع ذکر شده انواع دیگری از این ساختار نیز وجود دارد. در گیاهان تک لپه ای علاوه بر انواع روزنه های قید شده، انواع روزنه های دیگر نیز دیده می شوند که در ذیل آمده است:...
  • ویژگی های خاص طیف الکترومغناطیسی(1)
  • در این مطلب می خواهیم به سوالات زیر پاسخ دهیم؛ لازم است قبل از این مطلب، نگاهی به مطلب طیف الکترومغناطیسی و امواج الکترومغناطیسی داشته باشید. ...
  • روزنه در گیاهان
  • روزنه توسط دو سلول کوچک لوبیایی شکل یا قلوه ای یا حتی مدور احاطه شده است. این سلول ها به سلول های نگهبان روزنه معروف هستند. این سلول ها و منفذ بین آن ها در مجموع به روزنه یا استوما شناخته می شوند ....
  • فسیل ها
  • در نوشتار پیش به چگونگی تشکیل سنگ های رسوبی و نحوه کسب اطلاعات درباره گذشته از طریق مطالعه سنگ های رسوبی پرداختیم. زمین و موجودات زنده و هرچیزی که روی زمین است دارای تاریخچه ای است. ...
  • گیاهان CAM را بهتر بشناسیم
  • درمورد تثبیت دی اکسیدکربن گیاهان CAM در طرح درس های قبلی تا حدی صحبت به میان آمد، که قبل از ادامه خواندن این طرح پیشنهاد می شود آن را مرور نمایید....
  • تفاوت گیاهان سه و چهار کربنه 2
  • عدم دسترسی به دی اکسیدکربن و آب کافی محدوده کننده ی فتوسنتز است. در گیاهان سه کربنه حتی تنش نسبتاً جزئی آب سبب بسته شدن روزنه ها و کاهش دی اکسیدکربن مورد نیاز برای فتوسنتز در سلول می شود....
  • تفاوت گیاهان سه و چهار کربنه 1
  • نزدیک بودن سلول هایی که در آنها چرخه PCR صورت می گیرد به بافت آوندی سبب می شود تا محصولات فتوسنتزی یعنی قندها در صورت لزوم به سرعت از برگ صادر شوند.....
  • انواع مسیرهای چرخه C4
  • چرخه C4 به طور کلی در سه نوع دیده می شود. واکنش کربوکسیلاسیون اولیه در سیتوسل سلول مزوفیلی صورت گرفته و در هر سه نوع چرخه C4 مشابه است، تفاوت اصلی سه نوع چرخه C4 درماهیت و محل آنزیمی است که عمل دکربوکسیلاسیون را در سلول غلاف آوندی کاتالیز می کند....
  • سنگ های رسوب؛ کتاب تاریخ زمین
  • سنگ و آب و خاک در نقاط مختلف زمین وجود دارند، مواد زیادی از خشکی ها توسط رود به دریا می رسند و در آن جا رسوب می کنند و باعث پیدایش کوه ها و سنگ های رسوبی می شوند. ...
  • گیاهان چهارکربنه
  • با مطالعه ی گونه های متعدد، نوعی از رابیسکو یافت شود که میل ترکیبی آن با اکسیژن کمتر باشد. تمام این تلاش ها بی حاصل بوده اند. دلیل این ناکامی شاید این باشد که فرض مضر بودن تنفس نوری از اساس، فرض درستی نیست.آنچه می توان به وضوح گفت....
  • شناسایی لیپید ها
  • با تعریف آن در آزمایش گذشته آشنا شده اید. اگر اسید چربی پیوند 2 گانه ای در زنجیر ه ی ئیدرو کربنه خود داشت به آن غیر اشباع و اگر نداشت به آن اشباع گویند. هر چه درجه ی اشباعیت کمتر باشد و طول زنجیره ی ئیدروکربنه ی اسید چرب کوتاه تر باشد، آن اسید چرب مایه خ
  • طیف الکترومغناطیسی
  • مانند امواج طولی و عرضی که قبلا راجع به آن ها بحث شد، امواج الکترومغناطیسی نیز برخی ویژگی های مشترک با دیگر امواج دارند، مانند دامنه و طول موج و ... اما ویژگی های آن ها مختص خود این امواج است. ...
  • عدسی چیست؟
  • عدسی از جمله ابزارهایی است که نور در اثر عبور از آن می شکند. عدسی ها معمولا در ساخت عینک به کار می روند. عدسی ها نیز مانند آینه ها دارای تصویر حقیقی و مجازی هستند. ...
  • چرا تنفس نوری 2
  • طبق یک نظریه عمل اکسیژناسیون رابیسکو اجتناب ناپذیر است. تکامل این آنزیم در زمانی اتفاق افتاد که جو دارای مقدار زیادی دی اکسیدکربن، ولی مقدار ناچیزی اکسیژن بود....
  • امواج الکترومغناطیسی
  • همه شما با امواج مکانیکی آشنایی دارید. این امواج را در مطلب طبقه بندی امواج مورد بررسی قرار دادیم. امواجی که در طول طناب منتشر می شوند، امواج صوتی، امواج روی سطح آب، موج های زلزله، امواج تشکیل شده ...
  • شدت، انرژی موج و دامنه
  • به طور کلی، شدت، یک نسبت است؛ مثلا فشار، شدت نیرو است و به صورت فشاری که بر سطحی وارد می شود، تعریف می شود. ...
  • چرا تنفس نوری 1
  • آزاد شدن کربن به صورت دی اکسیدکربن طی تبدیل گلایسین به سرین با آزاد سازی نیتروژن به صورت آمونیاک همراه است. طی مدتی که تنفس نوری در گیاه فعالانه صورت می گیرد سرعت آزادسازی آمونیاک ممکن است خیلی بیشتر از سرعت اسیمیلاسیون نیتروژن باشد....
  • تنظیم چرخه ی کالوین
  • چرخه ی PCR قادر است به جای صدور یا تبدیل به نشاسته کربن مازاد ، آن را به سمت تولید مقادیر بیشتری RuBP سوق دهد.از این راه مقدار مولکول گیرنده ی دی اکسیدکربن به سرعت در کلروپلاست به حدی افزایش می یابد که امکان انجام سریع فتوسنتز فراهم می گردد. ...
  • دلیل فرکانس منفی در اثر دوپلر
  • همیشه وقتی صحبت از اثر دوپلر می شود، ناخودآگاه به یاد صدای آمبولانس یا ماشین آتش نشانی و کم و زیاد شدن صدای آن ها با توجه به دوری و نزدیکی شان به خودمان می افتیم. ...
  • شدت صوت و آستانه شنوایی
  • از آن جایی که مفاهیمی مانند منبع نقطه ای، قانون عکس مجذوری، شدت صوت، دسی بل و آستانه شنوایی همگی ارتباط تنگاتنگ با هم دارند، در این مطلب به تمام این موارد در کنار هم اشاره خواهد شد. ...
  • تنظیم چرخه ی کالوین(1)
  • به عنوان قانونی کلی برای پذیرفتن یک فرایند پیچیده متابولیکی باید ثابت شود که آنزیم های دخیل در آن وجود داشته و فعال هستند. چون تمامی آنزیم ها در استروما وجود دارند. از این رو چرخه ی PCR کالوین این شرط پذیرش را دارد. ...
  • زیست شناسی سلولی
  • یکی از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی نظریه سلولی است که بر مبنای آن همه موجودات زنده (جانوران، گیاهان و تک سلولی ها) از سلول و فرآورده های فعالیت سلول ها ، تشکیل شده اند.
  • حل مسائل مرتبط با لوله های صوتی
  • در مقاله پیشین به خوبی در خصوص لوله های صوتی توضیح دادیم، در این بخش می خواهیم توجه شما را به حل چند مسئله در این رابطه جلب نماییم. ...
  • تنفس نوری Photorespiration و چرخه ی اکسیداسیون فتوسنتزی کربن
  • متداولترین روش اندازه گیری سرعت فتوسنتز در سلول (مانند جلبک ها) یا یک گیاه کامل، اندازه گیری تبادل گازی اعم از مقدار جذب دی اکسیدکربن یا دفع اکسیژن است. تبادل گازی فرایندی پیچیده است، چرا که واکنش های متابولیکی مختلفی که رقیب نیز هستند ...
  • لوله های صوتی
  • در این مطالب راجع به حرکت موج در طول طناب و برگشت موج از مرز باز و بسته مطالبی را آموختید و متوجه شدید که چگونه امواج ایستاده در طول طناب تشکیل می شود و پدیده تشدید اتفاق می افتد. ...
  • شکست نور
  • در نوشتار پیش خواندید که نور یکی از شکل های انرژی است. برای این که جسمی دیده شود لازم است تا به آن نور تابیده شود. نور خورشید دارای رنگ های گوناگونی است که قابل تجزیه شدن هستند و شما می توانید با استفاده از یک منشور تجزیه نور را مشاهده کنید. ...
  • سلول های خونی و مشاهده فاگوستیوز
  • خون یک بافت همبند اختصاصی است و حجم آن حدود 5.5 لیتر در انسان است و از مایع و انواع سلول هایی تشکیل یافته اسن که با حرکتی منظم و یک طرفه در یک سیستم گردشی بسته جریان می یابد.
  • انتشار صوت(2)
  • وجود بخار آب در جو زمین که همان رطوبت هواست، باعث تغییرات جزئی در سرعت صوت می شود ...
  • نور و رنگ
  • نور یکی از شکل های انرژی است. با وجود نور است که اجسام دیده می شوند. هرچیزی که از خودش نور عبور دهد، چشمه ی طبیعی نور است، از نور استفاده های زیادی می شود. هنگامی که نور از چیزی عبور نکند، در پشت آن سایه تشکیل می شود. ...
  • انتشار صوت(1)
  • هنگامی که اجسام ارتعاش می کنند، انرژی صوتی تولید می کنند. به عنوان مثال هنگامی که روی طبلی می زنید، سطح طبل با سرعت بسیار زیادی ارتعاش می کند و ارتعاش طبل، مولکول های هوای اطراف خود را هم به ارتعاش درمی آورد. ...
  • شناسایی کیفی قندها
  • قند چیست؟ قند ها پلی الکل های آلی هستند ( زنجیره های ممتد از کربن که دارای اتصال با عوامل هیدروکسیل باشد)، که دارای عامل کربونیل (=O) باشند. قند ها یکی از 4 ماکرو مولکول های اصلی حیات می باشند و در بسیاری از مسیر های متابولیسمی بهم، حد واسط های آنها حضور
  • ماشین ها
  • زمانی که از کلمه ی ماشین استفاده می کنیم، منظور فقط خودروی سواری نیست، بلکه وسایل ساده ای مانند قرقره، اهرم، سطح شیب دار، و یا وسایل پیچیده تری مثل وسایل برقی منزل، موتور الکتریکی و ... همگی ماشین محسوب می شوند. حال می خواهیم بدانیم ماشین ها چگونه حرکت می
  • اختلاف راه و طرح تداخلی(1)
  • اگر مطلب تداخل در دو بعد را بار دیگر مطالعه کنید، به یاد می آورید که وقتی دو منبع ایجاد موج روی سطح آب نوسان کنند ...
  • اکسیداسیون نوری
  • در طرح درس نقش کاروتنوئیدها در فتوسنتز در مورد اهمیت حذف رادیکال های آزاد صحبت به میان آمد . در این طرح راهکارهای حذف این رادیکال ها را با هم بررسی می کنیم. ...
  • صوت
  • صوت (صدا) از جمله موج های طولی است که از داخل هوا یا مواد دیگر حرکت می کند اما در خلأ نمی تواند منتشر شود. ...
  • زنگ آهن
  • در نوشتار قبل درباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد توضیح دادیم. حال می خواهیم درباره تغییر عنصر آهن بدانیم. زنگ آهن که نام علمی آن اکسید آهن است زمانی به وجود می آید که یک قطعه آهن یا شی آهنی را در مجاورت رطوبت قرار دهیم. این تغییر در آهن یک تغییر شیمیای
  • نقش کاروتنوئیدها در فتوسنتز
  • در طرح درس گیرنده های نوری 3 در مورد کارتنوئیدها با هم آشنا شدیم. در این طرح با جزئیات بیشتری این نقش را دنبال می کنیم. ...
  • کار با میکروسکوپ
  • Microscope:(کلمه ایست یونانی و از دو بخش micron به معنای کوچک scopos به معنای هدف تشکیل شده است) وسیله ای برای دیدن اشیاء ریز، که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند
  • تداخل در دو بعد(2)
  • بهتر است به جای عبارت تفاوت مسافت از جایی که ایستاده ایم تا هر منبع، از اختلاف طول مسیر یا اختلاف راه استفاده کنیم.