سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش پژوهش هاي دانش آموزيhttp://www.tebyan.net//projects.htmlCopyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.تقدیری ها در بخش مسابقات دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/179442152251881351301241951241362434870101249.jpg'/>تقدیری ها در بخش مسابقات دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3583395/8/2017 12:00:00 AMتقدیری ها در بخش غرفه های دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/628173215710523516917721915613148225114.jpg'/>تقدیری ها در بخش غرفه های دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3582915/8/2017 12:00:00 AMتقدیری ها در بخش سمینار جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/3620173510762196622188565143192121995.jpg'/>تقدیری ها در بخش سمینار جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3582425/8/2017 12:00:00 AMبرترین ها در بخش مسابقات جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/14510416018820637228182061029120663165170120.jpg'/>در این مطلب برترین های مسابقات علمی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی می گردند....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3580055/6/2017 12:00:00 AMبرترین ها در بخش سمینارهای دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/146205253120223156206232241333983221254209233.jpg'/>در این مطلب گروه های برتر در بخش سمینارهای علمی دوازهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان معرفی شده اند ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3579705/6/2017 12:00:00 AMبرترین ها در بخش غرفه ها در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/1525151801762021642617921761371652524237.jpg'/>برترین ها در بخش غرفه ها در دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در پانزدهم اردیبهشت ماه سال 96 ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3579635/6/2017 12:00:00 AMمعرفی محل اسکان عزیزان شرکت کننده از شهرستان <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/121942501726511914012821513623812311238202205.jpg'/>دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در روز های پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3575735/1/2017 12:00:00 AMبرنامه سمینارهای علمی دوازدهمین جشنواره پروژه دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/144911324610121383132105178214187159228927.jpg'/>در این مطلب برنامه سمینارهای علمی دوازدهمین جشنواره پروژه دانش آموی تبیان با زمان و مکان مشخص شده ارایه گردیده است....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3573494/27/2017 12:00:00 AMاین یک دعوت رسمی است!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/922221852130181926252121632551313627187.jpg'/>دعوت برای شرکت در دوازدهمین پروزه های دانش آموزی مدرسه اینترنتی تبیان</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3573134/26/2017 12:00:00 AMنقشه غرفه های نمایشگاهی دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/751952251482472472401547449183441583115178.jpg'/>گروه های شرکت کننده در بخش غرفه های نمایشگاهی دوازدهمین دوره جشنواره تبیان می توانند پس از دانلود فایل غرفه و یافتن نام مدرسه و شماره غرفه مربوط به آن فایل نقشه را دانلود کرده و محل غرفه خود را مشاهده فرمایید....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572484/24/2017 12:00:00 AMبرنامه مسابقات دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/567141197209610779162134238197417620930.jpg'/>یکی از بخش های جشنواره دانش آموزی تبیان بخش مسابقات علمی می باشد؛ دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در روزهای 14 و 15 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. در ادامه برنامه مسابقات را به تفکیک ملاحظه فرمایید...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3572464/24/2017 12:00:00 AMشركت در نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان عضو پژوهش سرا های دانش آموزی <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/11113312820256588576577519121381108118.jpg'/>نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان عضو پژوهش سراهای دانش آموزی کشور به همت اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و در روزهای یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر برگزار می گردد....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3570494/22/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...،جلسه هشتم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/4025019572167213255872271561842182894527.jpg'/>بعد از مطالعه مطالب این پروژه بهتر است از نکاتی که آموخته اید برای انجام یک تحقیق استفاده کنید. محتوای این جلسه یک موضوع پیشنهادی در ارتباط با مطالعه اثر نور بر رشد جاندارانی به نام پلانکتون است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3558954/3/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...، جلسه هفتم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/12825024186234255221223207207132225173126212198.jpg'/>در این ارائه، به نکات اصلی اشاره کنید اما سعی کنید موضوع را بسیار بسیار ساده بیان کنید. به زمانی فکر کنید که هیچ چیز از این موضوع نمی دانستید، در این وقت چه طور باید باب صحبت راجع به آن با شما باز می شد؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3558694/3/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...، جلسه ششم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/2462506215732182141799761158777120298.jpg'/>شما دانشمندان کوچک، در کنار تجارب خوبی که کسب می کنید می توانید در مسابقات و همایش های علمی نیز شرکت کنید...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3558484/3/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...، جلسه پنجم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/822371662542542335123512614311120719519067230.jpg'/>شما به عنوان یک محقق که اولین تجربه های علمی خود را از سطح مدرسه آغاز کرده اید علاوه بر دانستن اصول علمی و یا کسب مهارت در انجام فعالیتهای مختلف نیاز دارید که با مسائل اخلاقی مرتبط به فعالیت های علمی نیز آشنا شوید...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3558464/3/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...، جلسه چهارم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/250498613625422065214156801122177111166207.jpg'/>تا كنون بیش از یك و نیم میلیون گونه از حیوانات شناسایی و توصیف شده اند و تخمین زده می شود كه سه تا ده میلیون گونه هنوز شناخته نشده باشند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3558434/3/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...، جلسه سوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/73631201421377415712347177421589211631118.jpg'/>در دفتر پژوهش مطالب مختلفی نظیر انگیزه¬ها، سوالات، طراحی آزمایش، محاسبات، مراحل اجرای آزمایش، جزئیات مهم در زمان انجام آزمایش، نتایج و در نهایت تحلیل و پردازش نتایج ثبت می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3547013/15/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...، جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1071221861372172114814310221510424024344160195.jpg'/>در نظر بسیاری یافتن موضوع خوب مهمترین و اصلی ترین مرحله در انجام پژوهش علمی است ، اما در عین حال سخت ترین قسمت آن هم می باشد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3546043/15/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم...، جلسه اول<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1681732191491303390286145496250230213140.jpg'/>چشم هایت را برای چند لحظه ببند. می بینی که صداهای اطرافت بلندتر می شوند؟ این صدای چیست؟ صدای یک پرنده؟ شکل و اندازه و رنگ آن را می دانی؟ اصلاً تا به حال پرنده ای که چنین آوازی را بخواند دیده ای؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545793/15/2017 12:00:00 AMتمام آنچه لازم است برای یک پژوهش زیست شناسی خوب بدانیم... <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/432081584812754251131189261317525017793143.jpg'/>در این پروژه با راهکارها و ترفندهای مفید برای انجام هر چه بهتر پروژه علمی آشنا می شوید...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545753/15/2017 12:00:00 AMاستفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه چهارم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1482148124055571781312071411791781461498929.jpg'/>برای شمارش کلنی وبررسی دقیق تر ظرف های حاوی محیط کشت و باکتری می توان از وسیله ای به نام کلنی شمار نیز استفاده کرد که خطای ما را در شمارش کلنی باکتری ها کمتر می کند ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3545583/15/2017 12:00:00 AMاستفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/6713316523874155135116844789147115255172145.jpg'/>ر این جلسه با روش های مختلف کشت باکتری آشنا خواهیم شد و از یک محیط آلوده به باکتری نمونه گیری می کنیم و میدان را بر وری محیط حاوی میکروارگانیسم اعمال می کنیم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3544083/14/2017 12:00:00 AMاستفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها،جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2017031413525055_14.jpg'/>ماده ای به نام آگار نیز در خود دارند. آگار مانند ژلاتین عمل می کند و باعث می شود محیط مان حالت ژله ای به خود بگیرد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3542963/14/2017 12:00:00 AMاستفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه اول <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1692538097149247173229781519212465138203177.jpg'/>آهن رباها می توانند یک میدان مغناطیسی به وجود آورند. منظور از این میدان مغناطیسی یعنی اینکه اطراف خود را با خاصیت مغناطیسی تحت الشعاع قرار میدهند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3541533/14/2017 12:00:00 AMاستفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1081718120922639911071526318621714722023545.jpg'/>در این پروژه می خواهیم کمی با میدان مغناطیسی و انواع آن آشنا شویم و با ساخت یک میدان ساده تاثیر آن را بر رشد باکتری های محیط اطرافمان بسنجیم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3541203/14/2017 12:00:00 AMبررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/24399221154823925182254931165711723792178.jpg'/>تعداد 10 پیله از همین گونه به هر کدام ازبسترها اضافه شده و در مکانی با نور و دمای ثابت به مدت یک ماه نگهداری می شوند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3540303/14/2017 12:00:00 AMبررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه اول <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/327563450234205122224513312419250193253.jpg'/> از آنزیم هایی که در بدن این کرم وجود دارد، در کشورهای دیگر شامپو، خمیردندان، مواد شوینده¬ی ماشین، مواد ضدعفونی کننده بیمارستان¬ها و... درست می کند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3539783/14/2017 12:00:00 AMبررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/83244149236422013592171231135644420964221.jpg'/>با انجام این پروژه، می خواهیم اثر تراکم و برخورد را در محیط زندگی کرم خاکی کالیفرنیایی بررسی کنیم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3539443/14/2017 12:00:00 AMاسامی برگزیدگان سومین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/55911491143373655020418042114889233255.jpg'/>اسامی برگزیدگان و تقدیری های دانش آموزان در سومین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3534853/13/2017 12:00:00 AM